Proroci a králové

12/70

Část II. — Proroci severního království

“Kdo jest moudrý, porozuměj těmto věcem,
a rozumný poznej je.
Neboť přímé jsou cesty Hospodinovy,
a spravedliví choditi budou po nich,
přestupníci pak na nich padnou.” Ozeáš 14,9.