Proroci a králové

37/70

Část IV. — Národ potrestán

“Budu tě trestati v soudu, ačkoli tě
bez trestání naprosto nenechám.” Jeremjáš 30,11.
PK 252.1