Poslední dny planety země

1/24

Poslední dny planety Země

Zkratky a názvy v hranatých závorkách označují česká vydání s udáním roku vydání. V knize jsou použity citace z ČEP z roku 1985. Pokud je použit jiný překlad, je to uvedeno formou zkratky v závorce za citací (např. BK — překlad Bible kralické).