Modlitba za nemocné

18/24

Podstata nemoci

Přepínáním tělesných sil se okrádáme o vzácný čas, který se má podle Boží vůle zužitkovat v jeho službě. Když si například zvykneme ponocovat nebo holdovat chuti na úkor zdraví, potom bezpečně otvíráme dveře nemocem. Zanedbáváním tělesného cvičení, přepínáním duševních a tělesných sil poškozujeme rovnováhu nervového systému. Ti, co si přestupováním přírodních zákonů zkracují život, okrádají Boha. Nemáme právo přepínat tělesné či duševní síly, které je třeba užívat v Boží službě. MZN 54.1

Všichni by měli poznat zákonitosti lidského organismu, aby si tělo zachovali v nejlepším stavu pro službu Pánu. Kdo podléhá zlozvykům, které oslabují nervovou sílu a podlamují duševní nebo tělesnou zdatnost, nebudou moci konat dílo, které jim Bůh svěřil. Oproti tomu čistý a zdravý život je nejlepším předpokladem dokonalého křesťanského charakteru a rozvoje duševních i tělesných schopností. (Counsels on Health, s. 41) MZN 55.1