Modlitba za nemocné

16/24

Zkušební odklad

V Písmu jsou vzácná zaslíbení pro ty, kteří očekávají na Pána. Všichni toužíme po okamžitém vyslyšení modliteb a jsme v pokušení malomyslnět, pokud na naši prosbu nedostáváme okamžitou odpověď. Z vlastní zkušenosti vím, že je to velký omyl. Odklad nám může být velmi prospěšný. Máme příležitost poznat, zda naše víra je pravá a upřímná, nebo je nestálá jako mořské vlny. Musíme se připoutat k oltáři pevnými pouty víry a lásky a dovolit, aby se projevila dokonalá trpělivost. MZN 51.1

Víra sílí neustálým cvičením. Toto očekávání neznamená, že po modlitbě k Pánu už nemáme nic dělat. Naopak, co nejrozvážněji bychom měli používat prostředky, které nám Pán ve své dobrotě připravil. MZN 51.2

V případě modliteb za nemocné jsem viděla tolik krajností, že jsem si při těchto zkušenostech musela uvědomit naléhavost neochvějné a posvátné rozvážnosti, abychom se ve jménu víry nedopouštěli něčeho, co by byla jen opovážlivost. Trpícím lidem je třeba poradit, jak si počínat ve vztahu ke svému zdraví; nesmějí si myslet, že další léčbu podle přírodních zákonů mohou zanedbávat. MZN 51.3

Člověk má věřit, spolupracovat s Boží mocí, rozumně používat všechno, co prospívá a působí v souladu s přírodními zákony. Tím člověk víru nezapírá, ani ji neodsouvá stranou. (Counsels on Health, s. 380-382) MZN 51.4