El Camí A Crist

76/99

CAPÍTOL 12—QUÈ FER AMB EL DUBTE?

Molts —especialment els qui són joves en la vida cristiana— se senten, a voltes, torbats per les insinuacions de l’escepticisme. Hi ha a la Bíblia moltes coses que no es poden explicar ni tan sols comprendre, i Satanàs les usa per fer-los vacil lar la fe en les Santes Escriptures com a revelació de Déu. Pregunten: ECC 115.1

—Com sabré quin és el bon camí? Si la Bíblia és veritablement la Paraula de Déu, com puc alliberar-me d’aquests dubtes i perplexitats? ECC 115.2

Déu mai no exigeix que creguem sense donar-nos prou evi-dència sobre la qual fundar la nostra fe. La seva existència, el seu caràcter, la veracitat de la seva Paraula, totes aquestes coses són establertes per proves que apel len la nostra raó, i aquestes proves són nombroses. Déu no ha llevat, tanmateix, tota la possibilitat de dubtar. La nostra fe ha de reposar sobre evidències, no sobre demostracions. Els qui vulguin dubtar tindran oportunitat de fer-ho, mentre que els qui realment desitgin conèixer la veritat trobaran abundosa evidència damunt la qual poder basar la seva fe. ECC 115.3