El Camí A Crist

34/99

CAPÍTOL 7— COM ASSOLIR UNA MAGNIFICA RENOVACIÓ

«Tot aquell qui és en el Crist és una nova criatura; ha passat allò que era vell, tot s’ha tornat nou.» 1 ECC 67.1

És possible que una persona no sàpiga indicar el moment i el lloc exactes de la seva conversió o que no pugui, tal vegada, as-senyalar l’encadenament de circumstàncies que el portaren a aquell moment, però això no prova pas que no s’hagi convertit. ECC 67.2

Crist digué a Nicodem: «El vent bufa allà on vol; en sents la remor, però no saps d’on ve ni on va. Semblantment passa amb tothom qui ha nascut de l’Esperit.» 2 El vent és invisible, però els efectes es veuen i se senten. Així també obra l’Esperit de Déu en el cor humà. El poder regenerador, que cap ull humà no pot veure, engendra una vida nova en l’ànima i crea un nou ésser conforme a la imatge de Déu. ECC 67.3

Tot i que l’obra de l’Esperit és silenciosa i imperceptible, els seus efectes són manifests. Quan el cor ha estat renovat per l’Es-perit de Déu, el fet es revela en la vida. ECC 67.4

Encara que no podem fer cap cosa per canviar el nostre cor, ni per posar-nos en harmonia amb Déu, i tot i que no hem de confiar gens ni mica en nosaltres ni en les nostres bones obres, la nostra vida demostrarà si la gràcia de Déu habita en nosaltres. Es notarà un canvi en el caràcter, en els costums i en les ocupacions. El contrast entre el que érem abans i el que som ara serà molt clar i inequívoc. El caràcter es dóna a conèixer no per les obres bones o dolentes, que de tant en tant s’executen, sinó per la tendència de les paraules i dels actes habituals en la vida diària. ECC 68.1