U Potrazi Za Boljim Životom

2/183

PRAVI LJEKAR I MISIONAR

»On bolesti naše nosi I
nemoći naše uze na se.«
(Izaija 53,4)