Poruka Mladima

1/172

PORUKA MLADIMA

PREDGOVOR

Ova knjiga je zbirka citata iz mnogobrojnih spisa i članaka E. G. White (1827—1915.), istaknutog adventističkog pisca i govornika. Iz-bor je izvršila Generalna konferencija Hrišćanske adventističke crkve u saradnji sa Odborom za čuvanje i objavljivanje spisa E. G. White. Ova se knjiga prvi put pojavila na engleskom jeziku 1930. godine. Od tada je prevedena na mnoge jezike. PM 4.1

Ovu knjigu mogli bismo nazvati priručnikom hrišćanskog življe-nja. Ona sadrži nadahnute savjete veoma potrebne mladim vjernicima naše crkve koje Bog želi pripremiti za korisnu službu u ovom životu i za još uzvišeniju i radosniju u nebeskom carstvu. PM 4.2

Naša je iskrena želja i molitva da ovi nadahnuti savjeti pomognu našoj braći i sestrama u izgradnji pravog hrišćanskog karaktera i da ih osposobe za plodan život službe Bogu i bližnjima. PM 4.3

Glavni odbor
Hrišćanske adventističke crkve