Желанието На Вековете

1/88

ЖЕЛАНИЕТО НА ВЕКОВЕТЕ

Предговор

Повечето от хората, независимо от раса или социално положение, копнеят за нещо по-добро от това, което в момента притежават. Сам Бог е вкоренил в нашето естество желанието да не се задоволяваме със съществуващите условия и придобивки, били те лоши или по-добри. Бог желае да търсим най-доброто и да го намерим. ЖВ 4.1

Това търсене често бива изопачавано. Ние се опитваме да задоволим желанията си чрез удоволствия, пари, удобства, слава, власт. Но в края на краищата тези неща се оказват суета, която оставя душата празна и незадоволена. ЖВ 4.2

Божието намерение е сърдечната жажда да доведе човека при Този, Който единствен може да го задоволи съвършено! Той иска да намерим Исус Христос, Сина на вечния Бог. “Защото бе угодно на Отца в Него (Христос) да обитава цялата пълнота”, “защото в Него обитава телесно пълнотата на Божеството”. ЖВ 4.3

За живота на Христос са написани много книги. Някои от тях са превъзходни, изпълнени с информация, хронология, история, обичаи, събития. Те обясняват редица неща от учението и многостранния живот на Исус от Назарет. Но въпреки това “и половината” не е била разказана. ЖВ 4.4

Тази книга не представлява съгласуване на евангелията, нито дори дава точния хронологичен ред на важните събития от живота на Христос. Вместо това тя представя Божията любов така, както е разкрита в лицето на Неговия Син, и Божествената красота на Христовия живот, в който всички могат да участват. Тя не се стреми да задоволи любопитството, или да обори критиката. ЖВ 4.5

Книгата представя Христос като Единствения, Който може да задоволи всеки копнеж. Еврейският пророк Агей Го назовава “Желанието на всички народи” и ние също можем да Го назовем “Желанието на всички векове”. ЖВ 4.6

Исус привличаше учениците към Себе Си чрез добротата на Своя характера. Чрез личното Си присъствие сред тях, чрез съчувственото Си докосване до всичките им трудности и нужди, и чрез постоянното общение с учениците Той преобразяваше характерите им. Насочваше ги от земното към небесното, от егоизъм към саможертва, от свитост на сърцето поради невежество и предразсъдък към широта на знанието и дълбока любов към хората от всички народи и раси. Тази книга представя благословения Изкупител в такава светлина, че да помогне на читателя да се срещне с Него лице с лице, сърце със сърце и да намери в Него, както и учениците направиха в древността, Исус, Могъщия, Който спасява “докрай” и преобразява по Своя Божествен образ всички, които чрез Него идват при Бога. Но как невъзможно е да се опише Неговия живот! Това е като опит да се изобрази истинската дъга или да се предаде с думи най-нежната музика. ЖВ 4.7

Авторката на книгата представя в нова красота живота на Исус. Извадила е много нови скъпоценности от мината. Нова и славна светлина изгрява от познатите текстове, за чиято дълбочина читателят не е предполагал. Исус Христос е разкрит като Пълнота на Божеството, Спасител на грешниците, Слънце на правдата, милостиви Първосвещеник, Лекар на човешките болести и страдания, състрадателен Приятел, постоянен Спътник, Княз от Давидовия род, щит за Неговия народ, Княз на мира, идващия Цар, вечен Баща, кулминация от сбъдването на желанията и надеждите на всички векове. ЖВ 4.8

Тази книга се дава на света с молитвата Бог чрез Духа Си да направи думите й живот за всички вас, чиито копнежи и желания още не са задоволени, за да могат да познаят “Него и силата на Неговото възкресение и участието в Неговите страдания”. Накрая през вечността, отдясно Му да споделят “пълнотата от радост” и “вечните блаженства”, което ще бъде наградата и наследството за онези, за които Той е всичко — “най-възвишен сред десетки хиляди”, “винаги изпълнен с любов”! ЖВ 4.9

От американските издатели