Вести Към Младите

2/511

ВЪВЕДЕНИЕ

ИЗГРАЖДАНЕ НА ХАРАКТЕР ЗА ВЕЧНОСТТА

Изпитвам най-дълбок интерес към младежите и силно желая да ги видя стремящи се към усъвършенстване на християнския си характер, стараещи се чрез прилежно изучаване и сериозна молитва да постигнат обучението, необходимо за такова служене в Божието дело, което е прието от Бога. Копнея да виждам младежите да си помагат един на друг, за да стигнат до по-висок стадий в християнското живеене. BKM 6.1

Христос дойде на земята, за да научи хората на спасителния път и да го направи толкова ясен, че и малко дете да може да върви по него. Исус кани учениците Си да опознават все повече своя Господ; и като следват Неговото ръководство всеки ден, те научават, че появяването Му е като утрото. BKM 6.2

Наблюдавали сте изгряващото слънце и постепенното разпукване на деня, когато земята и небето се развиделяват. Зората просветлява малко по малко, докато слънцето се появи. След това светлината става все по-силна и по-ясна, докато на пладне стигне до пълната си слава. Това е красива илюстрация на онова, което Бог желае да направи, усъвършенствайки християнския живот на младежите. Когато ходим ден след ден с доброволно послушание към всичките Му изисквания в светлината, която ни е изпратил, животът ни ще се развива и ние ще растем все повече и повече, докато стигнем до пълния ръст на мъже и жени в Христос Исус. BKM 6.3

Младежите винаги трябва да имат за пример живота на Христос — победоносен живот на всяка стъпка. Христос не дойде на земята като цар да управлява народите. Дойде като скромен човек да бъде изкушаван и да побеждава изкушенията, за да можем ние, които живеем след Него, да Го познаваме. Когато изследваме живота Му, трябва да се учим да разбираме колко много неща ще стори Бог чрез Него за Своите деца. А когато научим това, колкото и големи да бъдат, изпитанията не ще надминат онова, което Христос издържа, за да можем ние да познаем пътя, истината и живота. Чрез живот, съобразен с Неговия пример, ние трябва да покажем нашата благодарност и висока оценка на жертвата Му за нас. BKM 6.4

Младежите са изкупени с безкрайно висока цена — кръвта на Божия Син. Размислете върху жертвата на Отец, върху това, че той позволи на Своя Син да направи изкуплението. Помислете от какво се отказа Христос, когато остави небесните дворове и царския трон, за да отдаде живота Си като всекидневна жертва заради хората. Той претърпя укори и унижения. Понесе всички оскърбления и подигравки, които неправедни хора можеха да изсипят върху Него. А когато земната Му служба приключи, претърпя смъртта на кръст. Размислете върху страданията Му на кръста — пироните забити в ръцете и нозете Му, присмеха и хулите от онези, които Той дойде да спаси, скритото лице на Отца. Но точно чрез тези страдания Христос направи възможно всички, които пожелаят, да имат живот, съизмерим с живота на Бога. BKM 6.5